Nyitólap | Társaság | Linkek | Szervíz | Kapcsolat & Nyitvatartás

Hagyományörző szoborcsoport története:  A Templom téren, a solymári népviselet
megörökítésére létesített
hagyományörző szoborcsoport története.

  2006 április 23-án, a kitelepítési emléknapon került a Templom téren felavatásra az a két alakos szoborcsoport, mely azóta is méltán dísze a térnek és minden arra járónak örömmel pihen meg a szeme e kiváló műalkotáson.

  A szoborcsoport létrejöttének történetét, az alábbiakban részletezzük:

  2005 elején Rétfalvi József, alpolgármester vetette fel, hogy a solymári német nemzetiség népviseletét meg kellene örökíteni, hogy gyermekeinket, unokáinkat emlékeztesse elődeikre. Ma már egyre kevesebben viselik a negyvenes évek végéig még általános viseletet. Életnagyságú, egészalakos, templomba menő házaspár szobrán kellene a népviseletet bemutatni. A szoborcsoport a „Hagyomány” nevet kapná.

  Az ötlet megvitatására összeültek a Német Kisebbségi Önkormányzat, az Egyházközség, a Templom tér Alapítvány, a Helytörténeti Alapítvány, a Heimatverein képviselői. A gondolatot mindenki támogatta. A szobor helyéül némi vita után a Templom előtti területet találták a legmegfelelőbbnek A Rétfalvi alpolgármester által felkért szobrász makettje elnyerte a jelenlevők tetszését, ám a székesfehérvári művész több mint tizenkétmillió forintért készítette volna el a szobrot, ezt pedig a község a kisebbségi önkormányzata még a települési ön­kormányzattal összefogva sem tudta vállalni. Ekkor szélesebb körben, elsősorban a solymári művészeket megkeresve kedvezőbb ajánlatot kínáló művészt kezdtek keresni. Így talált Marlokné Cservenyi Magdol­na, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke egy alkotót, aki az előző árnak mintegy a feléért, de ugyanolyan igényességgel, vállalta a mű elkészítését. Különös véletlen, hogy a szobrászművész éppen az a Kovács Jenő volt, aki a templom mögött álló, 1996-ban átadott kitelepítési emlékművet is megalkotta.

  Az előzetes megbeszélést követően elkészített makett elnyerte a szervezők tetszését. Konkrét árajánlatot kértek a művésztől. Az árajánlat összege 5.4 millió forint, azzal a kiegészítéssel, hogy az esetlegesen felmerülő többletköltségek sem emelkedhetnek plusz tíz százalék fölé. Ez már olyan összeg volt, amiről a kezdeményezők úgy látták, hogy elő lehet teremteni. Pénzügyi és időbeli ütemezése is megfelelőnek bizonyult. A szervezés fő motorja a kisebbségi Önkormányzat és a Helytörténeti Alapítvány lett, a Helytörténeti Alapítvány vállalta a pénzügyi lebonyolítást; de részt vállalt a Templom Tér Alapítvány is, mert a tér szépítése az ő hatáskörük, míg Templom tér tulajdonosát az egyházközséget a plébános úr képviseli. Kertész Péter kanonok plébános úr is az első pillanattól kezdve támogatta a szobor ügyét.

  Az ajánlat alapján, a települési Önkormányzat nagyvonalúan megszavazott 2 millió forintos támogatásával, megtörtént a szobor megrendelé­se. Február közepére elkészült az alkotás 1:1 méretarányú, életnagyságú agyag mintája. A megmintázás a Helytörténet Alapítvány, Seres István által összegyűjtött és rendezett régi fotói és a kisebbségi önkormányzat népviselettel kapcsolatos ismereteinek és általuk összegyűjtött eredeti ruhadarabok és fotok felhasználásával történt. Február 20-án három érintett szervezet vezetője és a bírálatra felkért Képző és Iparművészeti Lektorátus három szakértője, a Templom téri helyszínen történt tervegyeztetés után utazott le a művész abonyi műhelyébe. A két alakból álló, templomba menő házaspárt ábrázoló szoborral nemcsak a megrendelők voltak elégedettek, de a bírálóknak is tetszett, és csak egy-két kisebb módosítást javasoltak.

  A szobor finanszírozásának segítésére a szobor gondolatával egyetértő solymári művészek az első szóra képzőművészeti alkotásokat ajánlottak fel. A műalkotások március 11.-én délután 5 órakor a solymári kultúrcsoportok előadásával egybekötött árverésen kerültek kalapács alá.

  A kultúrcsoportok lelkes támogatását ezúton is köszönjük. Az est teljes bevételét a szoborcsoport finanszírozására fordítottuk.

  A szobor felállításához a Műemlék felügyelet a Schlick András által ingyenesen készített felállítási terv alapján hozzájárult. Az elrendezésnél figyelembe vették a szakmai zsűri véleményét, főképp arra vonatkozóan, hogy a műemlékekben bővelkedő Templom tér ne tűnjék zsúfolt­nak az új szobortól – hiszen az épp ellentétes lenne az ötletgazdák elképzeléseivel- mely egy ünneplő öltözetben a templomba menő házaspárt kívánt megjeleníteni. A szobor felállítását a Rodart kft és Pakó Petiék végezték.

  A szobor felavatása a kitelepítési emléknapon ünnepélyes körülmények között nagy tömeg részvételével történt. Az avatáskor ünnepi beszédet Marlókné Cservenyi Magdolna és Hamvas Márton tartott, megköszönve az adományozóknak a szobor megvalósításához szükséges anyagiak biztosítását.

  Az országszerte akkoriban számos szobor ellopásáról érkező hírek miatt a Helytörténeti Alapítvány az avatást követően, saját költségén, kiépítette a szobor szabotázsvédelmét és az érzékelőket bevezette az M-Pol irodájába, egyúttal kiépítette a tér ünnepi kivilágításához szükséges elektromos vezetékeket és csatlakozókat.

A szoborcsoport pénzügyi háttere biztosításának összefoglalása:

  Solymár lokálpatriótái, mint már oly sokszor, nemes célok érdekében összefogtak és bőkezű adományaikkal segítették, lehetővé tették a megvalósulásukat. Így történt ez a hagyomány szoborcsoport esetében .

  A Helytörténet Alapítvány vállalta e szoborcsoport pénzügyi bonyolítását, ezért engedjék meg, hogy beszámoljak a megvalósulás költségeiről, és köszönetet mondjak a bőkezű adományokért.

A szoborcsoport megvalósítása 6,700,000 Ft –ba került.

A tervezési, engedélyeztetési és műszaki ellenőrzési munkát Schlick András munka felajánlásként díjtalanul elvégezte. Köszönet érte.

A szobor alapját, a térburkolat átalakítását, a Rodart kft, gyorsan és gondosan elkészítette.

A szobor alapozásának költségét Pakó Péter vállalkozó vállalta, és a felállításában Kocsis Jenő művész úr segítségére volt.

A szobor létesítéséhez a legnagyobb támogatást az Önkormányzat adta 2 millió forint értékben. A kisebbségi Önkormányzat is hozzájárult 1,000,000 Ft-al.

Köszönet Bíró Paula, Barcsik Géza, Bogdán István, Boza Zoltán, Bölcskei Miklós, Daróczi Péter, Horváth Iván, Némethy Georgina, Pittner Ágnes, Pálinkás János, Rumán Sándor, Sípos Szilveszter, Szabó Gábor,Tóth Szilvia   helyi művészeti alapítványi tagoknak: akik egy-egy alkotásukat, az Emesz családnak aki egy Bokros Kamil képet, valamint id. Puck Jánosnénak aki egy solymári népviseletbe öltözött babát ajánlott fel a szoborcsoport támogatására szervezet jótékonysági délutánra. A felajánlott művészeti alkotások megvásárlásával: Cservenyi Autó Bt, , Emesz Lajos, Enczmann László, Klinger Hof, Kővári Krizantén kft, Sarlós Tibor, Satoriusz Membrán kft, Strack Kft, dr Taller Gabriella, TÜV Reinland Intercert, Viszlai és Tsa kft, Weigert Irma összesen 906,000 Ft-al támogatták a szobor megvalósulását.

A szoborhoz számosan anyagi lehetőségeikhez mérten 1500-tól 500,000 Ft nagyságú pénzadománnyal járultak hozzá. Köszönetünket fejezzük ki támogatóknak: név szerint Audit Universum Könyvizsgáló kft, Both László, Budavári Ildikó, Czitán Gábor, Dalos és Tsa kft, Dauner Henrik, Enczmann László, Erdős Mihályné, Fridrich Lászlóné, Hagyományőrző Asszonykórus, Hamvas Márton, Herbstrosen Tánccsoport, Hofstadter Márton, Jármai Jánosné, John Jánosné gyógyszerész, a Kisebbségi Önkormányzat tagjai, Kővári Mátyás, Közcsat kft, Kurucz Jánosné, Lutzné Feszt Edit, Mentesi József, Mezei András, Mikó Katalin, Milbich Jánosné, Ov-lak Alapítvány, Oxyped Bt., Patrona Solymáris, Pax 2000 Alapítvány, Radnai Tamás és neje, Reményi Jánosné, Reményi Termelő kft, dr Ringler András, Rétfalvi József, Solymári Férfikórus, Solymár Szalai kft, Sütő Józsefné, Szirmai János, Taller Mihályné, Tallér János, Törcsi és Társa Bt, Vitamin Porta kft, Witko Kft.

A szervezés és megvalósítás során sokan segítették munkánkat, mindenkit nincs mód felsorolni, ezúton köszönjük munkájukat.

Árverés bevétele:                                906,000 Ft

Önkormányzat adománya:             2.000.000 Ft

Cégek adományai;                           1,050,000 Ft

Magánszemélyek adományai;        1,321,500 Ft

Összesen:                                         5,277,500 Ft

 

Munkaadomány                                  330,000 Ft

Kisebbségi Önk:                               1,000,000 Ft

Mindösszesen:                                6,607,500 Ft

A szobor szabotázsvédelme 550.000 Ft -ba került melyet a Helytörténeti Alapítvány biztosított.

                                                                          Hamvas Márton

                                                                        Kuratórium elnökeSZJA 1% felajánlás:
 Kérjük szíves adományaikat!
NEVÜNK :
  Helytörténeti
  Alapítvány
  Solymár
CÍMÜNK :
  2083 Solymár,
  Templom tér 2.
ADÓSZÁMUNK:
  19185459-1-13
BANK:
  Magnet Magyar
  Közösségi Bank
  1062. Budapest
  Andrássy út 98
  Solymári Fiókja
SZÁMLASZÁMUNK:
 16200137-00049885
Linkek:

Solymár Honlap

Apáczai Művelődési Ház Solymár

dr. Jablonkay Helytörténeti Múzeum 'www.museum.hu'

Solymári Vár
(www.varak.hu)


Solymári Vár
(www.wikipedia.hu)Hírek, Újdonságok:

2011-es solymári Várjátékok
NEM KERÜL MEGRENDEZÉSRE !!!


Támogatóink: