Nyitólap | Társaság | Linkek | Szervíz | Kapcsolat & Nyitvatartás

Helytörténeti Alapítvány Solymár megalakulásának története, és eddigi tevékenységének rövid összefoglalója.

„Helytörténeti Társaság”

A helyi kulturális és történet emlékek, hagyományok gyűjtését az 1970.december 26.-án
  dr Jablonkay István tanár, dr Valkó Arisztid muzeológus,
  Seres István vb. titkár,
  Magyar Ferenc az Új Ember főszerkesztője,
  dr Szabadkai József kanonok plébános,
  Karácsonyi Ernő tervező,
  Dér László építész és
  Kelemen István nyugdíjas

által alapított Helytörténeti Társaság kezdeményezte.
A Társasághoz csatlakozott
  Kelemen Istvánné énektanár,
  Vácz József tanár,
  Gromon András nyugdíjas,
  Hartig Miklós könyvelő, festőművész,
  Ferenczyné Csécs Mária tanár,
  Marlókné Cservenyi Magdolna tanár,
  Hamvas Márton mérnők.
(A Helytörténeti Társaság létszáma csak a 90-es évek második felében bővült jelentősen.)

„dr. Jablonkay István Helytörténeti Múzeum”

A Társaság első célkitűzése a meglévő 700 éves Solymár nagysikerű anyagának kibővítésével, egy községi helytörténeti múzeum alapítása mely Seres István vb titkárnak az épület megszerzése érdekében történt eredményes lobbyzásának köszönhetően teljesült. 1972.augusztus 19-én került a múzeum felavatásra.

A múzeum vezetője a Helytörténeti Társaság elnöke dr Jablonkay István lett.

A helytörténészek szorgalmas gyűjtő munkájának, kutatásainak eredményeképpen egyre jelentősebb anyag gyűlt össze, vált alkalmassá a szélesebb körben való ismertetésre, könyv formájában való kiadásra. A Társaság tagjainak nem volt lehetőségük a kiadásra.

„Helytörténeti Alapítvány”

A probléma megoldására kezdeményezte Hamvas Márton a Helytörténeti Alapítvány létrehozását. Az alapítás gondolatát a Társaság tagjai támogatták. Így került 1992. december 8.-án megalapításra a Helytörténet Alapítvány Solymár néven az alapítvány. Az alapítók: a kezdeményező

  Hamvas Márton,
  dr Jablonkay István a Helytörténeti Társaság elnöke,
  Tallér Károly a Pilis Invest elnöke  - pénzügyi támogatóként -
voltak.
A könyvelési feladatokra az alapítók Iván Józsefnét kérték fel.

A kuratórium tagjai:
  dr Jablonkay István elnök,
  Hamvas Márton titkár,
  Seres István a kurátor,
  Dercsényi Péter a kurátor,
  Iván Józsefné pénztárnok.

Az Alapítvány induló vagyona 20,000 Ft volt.

Az alapítvány célkitűzései az alapító okiratban rögzítettek szerint:

A település kulturális örökségének megóvása és a műemlékvédelem. Ezen belül a község múltjáról készített munkák megjelentetése, a helytörténeti kutatás támogatása.

Solymár műemlékeinek megóvása és védelme, ilyen jellegű munkák, tanulmányok kiadása, valamint ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése.

Solymár múltját képviselő kulturális – ének-, zeneművek előadásainak szervezése és támogatása.

„Solymár Története És Néprajza” könyv kiadvány

Az alapítvány első feladatául Seres István „Solymár Története És Néprajza” című munkájának kiadását választotta. A kiadásra 1993 júliusában került sor. Bogdán Marian önzetlen segítségének, szaktudásának köszönhetően a solymári Pénzes Károly nyomdájából egy színvonalas reprezentatív alapmű került az olvasók kezébe.

„Liedgut des ungarndeutschen Dordfes Schaumar / Solymár”c. solymári német népdalok”

Az alapítvány következő nagy vállalkozása Kelemen Istvánné Gréti néni által összegyűjtött solymári német népdalok kiadása volt. A mű kiadásának nyomdai színvonalát Bogdán Marian jelentős szakmai segítségén túl, Bogdán István kitűnő grafikái, rajzai, borítóterve is emelte. A német nyelvű lektorálást a pilisszentiváni Mirk Mária végezte.

Szakmailag és megjelenésében is igényes 530 oldalas mű került az érdeklődők kezébe. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Bereczky Jánosnak a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet tudományos munkatársának a gyűjtemény előszavaként írt méltató sorai, mely szerint ez egy egyedülálló, példamutató mű a magyarországi németségen túl az egyetemes német kultúra számára is. 1994 karácsonyára készült el a nyomdai munka. Sajnos minden példány elfogyott, az ismételt kiadás lehetőségeit és a könyv iránti igény nagyságát jelenleg vizsgálat tárgya.

„Solymár Látnivalók”

1999.decemberében az alapítvány megbízásából és közreműködésével megjelent a Tájak - Korok- Múzeumok Kiskönyvtára sorozat 628.-ik kiadványaként 4000 példányban Solymár Látnivalók című füzete, mely Solymár t átfogóan mutatja be. A kiadvány korlátozott példányszámban  még kapható az alapítványnál és a múzeumban.

Az alapítvány tevékenységének súlypontját ezt követően a Solymári Vár feltárására, részleges helyreállítására helyezte át. Előkészítő és szervező munkája is hozzájárult a vár mai állapotához.

2000 november 19.-én elhunyt dr. Jablonkay István. Az alapítvány kuratóriumában az  elnöki teendőket Hamvas Márton vette át. A kuratórium további tagjai Seres István, Enczmann László Iván Józsefné és dr Jablonkay Zoltán.

2002.- 2003 -ban a múzeum épületének teljes felújítására korszerűsítésére és bővítésére az Önkormányzat jelentős összeget áldozva megteremtette a ma látható időszaki kiállításokra is alkalmas, a nyitott szín alatti kőtárat és felújított pincerészt.

A múzeum felújítását követően működtetésének feladatával, a kezelői joggal az Önkormányzat az alapítványt bízta meg.  Az ünnepélyes megnyító 2003.08.19.-én volt. A múzeumi tárgyak felújítása a község lokálpatriótáinak példamutató összefogásával, támogatásával történt.

A múzeum és a Helytörténeti Társaság vezetését édesapja halálát követően lánya Jablonkay Mária vette át. A Helytörténeti Társaság taglétszáma szervező tevékenysége eredményeként jelentősen bővült. A múzeumban az állandó kiállítások mellett számos színvonalas időszaki kiállítás került megszervezésre.

„Solymári Vár” a Mátyás dombon

        /korábban tévesen „Szarka Vár” néven említették/

A várbeli 2001 óta évenként ismétlődő ásatások dr Feld István régész, egyetemi tanár, az Önkormányzat és az alapítvány példás együttműködésének, pályázatainak eredményeképpen évente a vár egyre több részlete kerül napvilágra és megvédésre. Az Önkormányzat nagyvonalú támogatása, az alapítványnak a műszaki feltételeket megteremtő szervező, bonyolító, tevékenysége, pénzbeli hozzájárulása és Szalay Gábor tervező terveinek eredményeképpen egyre népszerűbb turisztikai látványossággá fejlődik a vár.

A kivitelezést  a Nova Alpin cég végzi

Uniós pályázat
Víz, villany csatorna
továbbá :
Szoborcsoport
Képek*
Seres második könyv*
Pályázatokon részvétel*
Honlap*
Pilis lelke
Várjátékok                                        Hamvas Márton
                                      kuratóriumi elnök

SZJA 1% felajánlás:
 Kérjük szíves adományaikat!
NEVÜNK :
  Helytörténeti
  Alapítvány
  Solymár
CÍMÜNK :
  2083 Solymár,
  Templom tér 2.
ADÓSZÁMUNK:
  19185459-1-13
BANK:
  Magnet Magyar
  Közösségi Bank
  1062. Budapest
  Andrássy út 98
  Solymári Fiókja
SZÁMLASZÁMUNK:
 16200137-00049885
Linkek:

Solymár Honlap

Apáczai Művelődési Ház Solymár

dr. Jablonkay Helytörténeti Múzeum 'www.museum.hu'

Solymári Vár
(www.varak.hu)


Solymári Vár
(www.wikipedia.hu)Hírek, Újdonságok:

2011-es solymári Várjátékok
NEM KERÜL MEGRENDEZÉSRE !!!


Támogatóink: